ten

ten
ten {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. IIIa, lm M. m i B. mnż ten, pozostałe formy utworzone od tematu t-; lp B. ż tę; lm M. mos ci {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jako określenie rzeczownika wyodrębnia kogoś lub coś nazwanego przez ten rzeczownik; mówiący odwołuje się do danej sytuacji, np. wskazuje gestem lub nawiązuje do wcześniejszego tekstu, albo do wspólnych rozmówców, wspomnień czy wyobrażeń'{{/stl_7}}{{stl_7}}: {{/stl_7}}{{stl_10}}Daj mi ten ołówek. Nie dzwoń nigdzie o tej porze. Szukałem właśnie tej książki. Pojechał do Paryża, wcześniej znał to miasto tylko z książek. Widziałeś wczoraj w telewizji ten film? Masz dla mnie te pieniądze? {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'jako określenie rzeczownika w połączeniu z wyrazami {{/stl_7}}{{stl_8}}mój, twój, swój, nasz, wasz, cały {{/stl_8}}{{stl_7}}lub z zaimkami wyraża lekceważący, pogardliwy stosunek mówiącego do tego, co nazywa rzeczownik': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ten twój dzieciak jest nieznośny. Mam dość tych waszych pomysłów. Te nasze plany są nierealne. Ten cały projekt jest do niczego. Nie chwal się tymi swoimi zasługami. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zastępuje rzeczownik użyty w poprzednim zdaniu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podszedł do gościa, a ten podał mu rękę. Zwrócił się do kolegów. Ci chętnie mu pomogli. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nawiązuje do zdania podrzędnego, wprowadzonego relatorami {{/stl_7}}{{stl_8}}który, co {{/stl_8}}{{stl_7}}': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podaj mi tę gazetę, która leży na stole. Przyszła z tą koleżanką, którą poznałeś u mnie. Dla tych, którzy przyszli ostatni, zabrakło miejsc. Opowiadał o tym, co mu się przydarzyło.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}co z tego; cóż stąd [z tego]; {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w tym rodzaju [guście]; {{/stl_7}}{{stl_8}}{ktoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(jest) nie z tego świata; dosyć tego; do tej pory; nic z tych rzeczy; nie z tej ziemi; rozstać się [pożegnać się] z tym światem [ze światem]; te rzeczy [sprawy]; w te pędy; w tej chwili; w ten deseń {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • TEN — steht für: Toxische epidermale Nekrolyse eine Hautveränderung mit blasiger Ablösungen der Epidermis Transeuropäische Netze (Trans European Networks), Beitrag der EU zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes Third World European Network,… …   Deutsch Wikipedia

  • ten — [ten] number, n [: Old English; Origin: tien] 1.) the number 10 ▪ Snow had been falling steadily for ten days. ▪ I need to be home by ten (=ten o clock) . ▪ At the time, she was about ten (=ten years old) . 2.) ten to one informal used to say… …   Dictionary of contemporary English

  • Ten — steht für: Toxische epidermale Nekrolyse eine Hautveränderung mit blasiger Ablösungen der Epidermis Transeuropäische Netze (Trans European Networks), Beitrag der EU zur Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarktes Third World European Network,… …   Deutsch Wikipedia

  • ten — /ten/, n. 1. a cardinal number, nine plus one. 2. a symbol for this number, as 10 or X. 3. a set of this many persons or things. 4. a playing card with ten pips. 5. Informal. a ten dollar bill: She had two tens and a five in her purse. 6. Also… …   Universalium

  • ten- — [ten] prefix combining form TENO : used before a vowel * * * To stretch. Derivatives include tendon, pretend, hypotenuse, tenement, tenor, entertain …   Universalium

  • ten — TEN, tenuri, s.n. Culoarea şi însuşirile pielii obrazului; p. ext. pielea obrazului. ♢ Fond de ten = produs de cosmetică de consistenţă păstoasă sau lichidă, gras, de culoarea pudrei, folosit ca fard. – Din fr. teint. Trimis de RACAI, 13.09.2007 …   Dicționar Român

  • ten — O.E. ten (Mercian), tien (W.Saxon), from P.Gmc. *tekhan (Cf. O.S. tehan, O.N. tiu, Dan. ti, O.Fris. tian, O.Du. ten, Du. tien, O.H.G. zehan, Ger. zehn, Goth. taihun ten ), from PIE *dekm …   Etymology dictionary

  • Ten'ō — (天応, Ten ō?) fue el nombre de una era japonesa (年号, nengō …   Wikipedia Español

  • ten — [ten] adj. [ME < OE ten, tȳn, tene, akin to Ger zehn < IE * dék̑ṃ, ten > Sans dáça, Gr dēka, L decem] totaling one more than nine n. 1. the cardinal number between nine and eleven; 10; X 2. any group of ten people or things 3. something… …   English World dictionary

  • ten — ► CARDINAL NUMBER ▪ one more than nine; 10. (Roman numeral: x or X.) ● ten out of ten Cf. ↑ten out of ten ● ten to one Cf. ↑ten to one DERIVATI …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”